Publikohet buletini i AAC për muajin Janar 2020

Publikohet buletini i AAC për muajin Janar 2020

Si çdo fillim muaji, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendësi të Buletinit të 19-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...
Reagim i AAC për rastin “Ernest”

Reagim i AAC për rastin “Ernest”

Reagim i AAC për rastin “Ernest” Pas njoftimit nga Autoriteti Italian i Aviacionit Civil (ENAC) për pezullimin e licencës së kompanisë “Ernest”, si autoriteti përgjegjës për licencimin e kësaj kompanie, Autoriteti Aviacionit Civil Shqiptar...
Reagim nga ana e AAC për rastin e Ernest S.p.A

Reagim nga ana e AAC për rastin e Ernest S.p.A

Nëpërmjet deklaratës për shtyp n. 96/2019 të Autoritetit Italian të Aviacionit Civil (ENAC), njoftohemi se ENAC ka nxjerrë aktin e pezullimit të licencës së kompanisë ajrore “Ernest”. Pezullimi do të hyj në fuqi më 13 Janar 2020, me qëllim e vetëm që...
Publikohet buletini i AAC për muajin Tetor 2019

Publikohet buletini i AAC për muajin Tetor 2019

Si çdo fillim muaji, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.Në brendësi të Buletinit të 17-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...