Publikohet buletini i AAC për muajin Janar 2020

Publikohet buletini i AAC për muajin Janar 2020

Si çdo fillim muaji, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendësi të Buletinit të 19-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...