Njoftime Dhe Konsultimet Publike

Njoftime Dhe Konsultimet Publike

Autoriteti i Aviacionit Civil, bazuar në ligjin Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, publikon rregulloren e mëposhtme: RREGULLORE ZBATUESE që përcakton rregullat e hollësishme mbi pagesat e gjobave dhe dënimeve periodike sipas Rregullores Bazë Në...