ACAA-DAN-SI-No.001, Issue 01, Revision 01 Read More
ACAA-DAN-SI-No.001, Issue 01, Revision 01
ACAA-DLS-INF-No.001 Issue 01, Revision 00 Read More
ACAA-DLS-INF-No.001 Issue 01, Revision 00
ACAA-DFS-SI-No.001 Issue 01, Revision 02 Read More
ACAA-DFS-SI-No.001 Issue 01, Revision 02
ACAA-DFS-SI-No.002, Issue 01, Revision 00 Read More
ACAA-DFS-SI-No.002, Issue 01, Revision 00
ACAA-DFS-SI-No.001 Issue 01, Revision 01 Read More
ACAA-DFS-SI-No.001 Issue 01, Revision 01
ACAA-DAN-SI-No.001, Issue 01, Revision 00 Read More
ACAA-DAN-SI-No.001, Issue 01, Revision 00
Ju njoftojmë se duke filluar nga data 25 Tetor 2023, të gjithë pasagjerët që do të udhëtojnë nga Tirana International airport, do të kenë mundësinë të hyjnë në zonën e kontrollit të pasagjerëve, duke përdorur një kartë ( biletë) imbarkimi online me kusht që ajo të jetë e printuar. Ju njoftojmë se duke filluar nga data 25 Tetor 2023, të gjithë pasagjerët që do të udhëtojnë nga Tirana International airport, do të kenë mundësinë të hyjnë në zonën e kontrollit të pasagjerëve, duke përdorur një kartë ( biletë) imbarkimi online me kusht që ajo të jetë e printuar. Read More
Ju njoftojmë se duke filluar nga data 25 Tetor 2023, të gjithë pasagjerët që do të udhëtojnë nga Tirana International airport, do të kenë mundësinë të hyjnë në zonën e kontrollit të pasagjerëve, duke përdorur një kartë ( biletë) imbarkimi online me kusht që ajo të jetë e printuar.
ACAA-DFS-SI-No.001 SAFETY INFORMATION Read More
ACAA-DFS-SI-No.001 SAFETY INFORMATION

ACAA-DLS-INF-No.001 Issue 01, Revision 00

  In the event of an eruption and the subsequent...

ACAA-DFS-SI-No.001 Issue 01, Revision 02

  For detailed information and access to the...

ACAA-DFS-SI-No.002, Issue 01, Revision 00

  For a comprehensive understanding of the issues...

ACAA-DFS-SI-No.001 Issue 01, Revision 01

  For detailed information and access to the...

ACAA-DAN-SI-No.001, Issue 01, Revision 00

  For a comprehensive understanding of the issues...

ACAA-DFS-SI-No.001 SAFETY INFORMATION

If you need additional information, please check the EASA...

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR EXTERNAL EXPERT (AEROMEDICAL ASSESSOR)

DECLARATION OF CONFIDENTIALITY, INDEPENDENCE AND ABSENCE OF CONFLICT OF INTERESTS FINANCIAL IDENTIFICATION LEGAL ENTITY CALL FOR EXPRESSION OF...

U publikua në Fletoren Zyrtare Nr.108, datë 29/07/2022, Ligji Nr.53/2022 PER AUTORITETIN E AVIACIONIT CIVIL (http://qbz.gov.al/eli/ligj/2022/06/16/53), që shfuqizon ligjin nr.10 233, datë 11.2.2010 “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”, të ndryshuar.