Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar njofton se si pasojë e grevës së personelit të trafikut ajror në Itali, fluturimet drejt dhe nga aeroportet e Italisë ( Bari, Bolonja, Ankona, Bergamo, Verona, Milano Malpensa, Genova, Rimini, Roma) për në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës (TIA) do të pezullohen për ditën e sotme. Read More
Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar njofton se si pasojë e grevës së personelit të trafikut ajror në Itali, fluturimet drejt dhe nga aeroportet e Italisë ( Bari, Bolonja, Ankona, Bergamo, Verona, Milano Malpensa, Genova, Rimini, Roma) për në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës (TIA) do të pezullohen për ditën e sotme.
Read More
U publikua në Fletoren Zyrtare Nr.108, datë 29/07/2022, Ligji Nr.53/2022 PER AUTORITETIN E AVIACIONIT CIVIL (http://qbz.gov.al/eli/ligj/2022/06/16/53), që shfuqizon ligjin nr.10 233, datë 11.2.2010 “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”, të ndryshuar.
UAS SISTEMET E AVIONËVE PA PILOT DHE OPERATORËT E SISTEMEVE TË AVIONËVE PA PILOT, MIRATOHET URDHËR Nr. 114, datë 6.6.2022, i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe ministrit të Financave dhe Ekonomisë. Fletore Zyrtare nr. : 95 Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 28/06/2022 Read More
UAS SISTEMET E AVIONËVE PA PILOT DHE OPERATORËT E SISTEMEVE TË AVIONËVE PA PILOT, MIRATOHET URDHËR Nr. 114, datë 6.6.2022, i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe ministrit të Financave dhe Ekonomisë. Fletore Zyrtare nr. : 95 Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 28/06/2022
CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Read More
CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
TAKIME NË KUADËR TË BASHKËPUNIMIT RAJONAL TAKIME NË KUADËR TË BASHKËPUNIMIT RAJONAL Read More
TAKIME NË KUADËR TË BASHKËPUNIMIT RAJONAL
Mbi pjesëmarrjen në aktivitetin për API/PNR në Shqipëri Read More
Mbi pjesëmarrjen në aktivitetin për API/PNR në Shqipëri
NJOFTIM Read More
NJOFTIM
CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR EXTERNAL EXPERT OF AIR SAFETY OPERATIONS Read More
CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR EXTERNAL EXPERT OF AIR SAFETY OPERATIONS

U publikua në Fletoren Zyrtare Nr.108, datë 29/07/2022, Ligji Nr.53/2022 PER AUTORITETIN E AVIACIONIT CIVIL (http://qbz.gov.al/eli/ligj/2022/06/16/53), që shfuqizon ligjin nr.10 233, datë 11.2.2010 “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”, të ndryshuar.

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

16 May, 2022 CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST    1.Contracting authority Albanian Civil Aviation Authority SOLAR Project Email: info@acaa.gov.al...

TAKIME NË KUADËR TË BASHKËPUNIMIT RAJONAL

Drejtori Ekzekutiv i Autoritetit të Aviacionit Civil të Shqipërisë (AAC) mirëpriti delegacionin e Autoritetit të Aviacionit Civil Italian (ENAC) të...

Mbi pjesëmarrjen në aktivitetin për API/PNR në Shqipëri

4 shkurt 2022 - Në vijim të punës përgatitore për implementimin e sistemeve API/PNR në Shqipëri, në mjediset e Drejtorisë së Përgjithëshme të...

NJOFTIM

Bazuar në njoftimin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme të datës 22 shkurt 2022, mësohet se duke filluar nga data 1 mars 2022, Italia ka...

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR EXTERNAL EXPERT OF AIR SAFETY OPERATIONS

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST DRAFT CONTRACT CORRIGENDUM EVALUATION GRID NOTIFICATION OF EXTENSION OF THE DEADLINE

INFORMACION I PËRDITËSUAR MBI KRITERET E LËVIZJES SË SHTETASVE SHQIPTARË, NË SHTETET E HUAJA.

28 Dhjetor, 2021   Për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të udhëtojnë jashtë Shqipërisë në këtë fundvit përpara udhëtimit duhet që të...

Smart and Sustainable Transport Urban Air Mobility Potential in Montenegro

Në kuadër të Projektit SKEYE, IEC Tehnopolis në bashkëpunim me lead partner Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) dhe Autoritetin e Aviacionit...