Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik

Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendi të Buletinit të 4-të, do të gjeni të dhëna për numrin e kompensimeve, shifrat e pasagjerëve, statistika dhe aktivitete të Drejtorive të AAC-së. Lexim të këndshëm, duke klikuar...