Publikohet buletini i AAC për muajin Shtator 2019

Publikohet buletini i AAC për muajin Shtator 2019

Si çdo fillim muaji, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.Në brendësi të Buletinit të 16-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...