ORGANET DREJTUESE TË AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL

Qeveria Shqiptare vazhdon t’a konsiderojë transportin ajror si një fushë prioritare dhe të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit, lëvizjen e pasagjerëve dhe konektivitetin. Sfidat për sektorin e aviacionit civil ashtu sikurse në të gjithë botën dhe për vendin tonë janë më të mëdha se kurrë më parë.
Roli i lidershipit profesional është i rëndësishëm në udhëheqjen e institucionit drejt reagimeve të shpejta dhe vendimarrjeve të drejta dhe me efikasitet, në përmbushje të misionit për t’a bërë qiellin shqiptar dhe Aviacionin Civil shqiptar pjesë të Qiellit të Vetëm Evropian.

person icon DREJTORI EKZEKUTIV

Z. MAKSIM ET’HEMAJ
Drejtor Ekzekutiv

CV  Z. MAKSIM ET’HEMAJ file pdf icon

VKM Nr.723, datë 24.11.2021 aspengrovestudios icon

people icon KËSHILLI DREJTUES I AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL

– Z. Dritan Gjonbalaj, kryetar;
– Znj. Elira Kokona, anëtar;
– Znj. Arta Gurabardhi, anëtar;
– Znj. Evis Mamaj, anëtar;
– Z. Genc Resuli, anëtar;

VKM Nr.721, datë 24.11.2021 file pdf icon

Emëruar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.221, datë 12.3.2020  file pdf icon


Emëruar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.80, datë 10.2.2021 file pdf icon