NJOFTIM I DATËS 14/05/2024

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Specialist (MET) në Sektorin e Menaxhimit të Trafikut Ajror, në Drejtorinë e Navigimit Ajror.

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës, “Specialist (MET) në Sektorin e Menaxhimit të Trafikut Ajror, në Drejtorinë e Navigimit Ajror”, kandidati fitues është Znj. Rezarta Xhakollari.

 

 

NJOFTIM I DATËS 07/05/2024

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Specialist (CNS) në Sektorin e Komunikimit, Navigimit & Survejimit, në Drejtorinë e Navigimit Ajror.

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës, “Specialist (CNS) në Sektorin e Komunikimit, Navigimit & Survejimit, në Drejtorinë e Navigimit Ajror”, kandidati fitues është z. Dorian Gaziu.

 

 

NJOFTIM I DATËS 30/04/2024

PUBLIKIM I LISTËS SË KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR INTERVISTË

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin, Specialist (CNS) në Sektorin e Komunikimit, Navigimit & Survejimit, në Drejtorinë e Navigimit Ajror.

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist (CNS) në Sektorin e Komunikimit, Navigimit & Survejimit, në Drejtorinë e Navigimit Ajror”, kandidati i kualifikuar për intervistë është Z. Dorian Gaziu.

Intervista do të zhvillohet në datën 02.05.2024, ora 10:00 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.

 

 

NJOFTIM I DATËS 24/04/2024

NJOFTIM

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin, Specialist (MET) në Sektorin e Menaxhimit të Trafikut Ajror, në Drejtorinë e Navigimit Ajror.

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist (MET) në Sektorin e Menaxhimit të Trafikut Ajror, në Drejtorinë e Navigimit Ajror”, kandidati i kualifikuar për intervistë është Znj. Rezarta Xhakollari.

Intervista do të zhvillohet në datën 26.04.2024, ora 10:00 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.

 

 

NJOFTIM I DATËS 29/03/2024

NJOFTIM

Njoftim mbi procedurën e konkurimit për pozicionin e punës, Specialist në Sektorin e Cilësisë, Sigurisë në Operim dhe Përputhshmërisë në Drejtorinë e Legjislacionit dhe Sigurisë në Operim.

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës, “Specialist në Sektorin e Cilësisë, Sigurisë në Operim dhe Përputhshmërisë në Drejtorinë e Legjislacionit dhe Sigurisë në Operim”, procedura përfundojë pafitues.

 

 

NJOFTIM I DATËS 26/02/2024

PUBLIKIM I LISTËS SË KANDIDATEVE TË KUALIFIKUAR PËR INTERVISTË

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin, Specialist në Sektorin e Cilësisë, Sigurisë në Operim dhe Përputhshmërisë në Drejtorinë e Legjislacionit dhe Sigurisë në Operim.

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Cilësisë, Sigurisë në Operim dhe Përputhshmërisë në Drejtorinë e Legjislacionit dhe Sigurisë në Operim”, kandidati i kualifikuar për intervistë është Znj. Borana Korça.

Intervista do të zhvillohet në datën 28.02.2024, ora 10:00 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.

 

 

NJOFTIM I DATËS 14/02/2024

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Specialist (IT) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Administratës.

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës, “Specialist (IT) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Administratës”, kandidati fitues është Z. Albion Kacollja.

 

 

NJOFTIM I DATËS 09/02/2024

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Specialist në Sektorin e Standardeve të Aerodromit, në Drejtorinë e Aerodromeve.

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës, “Specialist në Sektorin e Standardeve të Aerodromit, në Drejtorinë e Aerodromeve”, kandidati fitues është Znj. Ema Dorzi.

 

 

NJOFTIM I DATËS 30/01/2024

PUBLIKIM I LISTËS SË KANDIDATEVE TË KUALIFIKUAR PËR INTERVISTË

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin, Specialist në Sektorin e Standardeve të Aerodromit, në Drejtorinë e Aerodromeve

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Standardeve të Aerodromit, në Drejtorinë e Aerodromeve”, kandidati i kualifikuar për intervistë është Znj. Ema Dorzi.

Intervista do të zhvillohet në datën 01.02.2024, ora 15:00 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.

 

 

NJOFTIM I DATËS 30/01/2024

PUBLIKIM I LISTËS SË KANDIDATEVE TË KUALIFIKUAR PËR INTERVISTË

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin, Specialist (IT) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Administratës

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist (IT) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Administratës”, kandidatët e kualifikuar për intervistë janë:

1. Z. Albion Kacollja
2. Z. Ermal Kola

Intervista do të zhvillohet në datën 02.02.2024, ora 10:00 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.

 

 

NJOFTIM I DATËS 29/12/2023

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Specialist në Sektorin Mbikëqyrjes së Personelit dhe Pajisjeve, në Drejtorinë e Sigurisë në Aviacion.

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës, “Specialist në Sektorin Mbikëqyrjes së Personelit dhe Pajisjeve, në Drejtorinë e Sigurisë në Aviacion”, kandidati fitues është Znj. Aurora Cani.

 

 

NJOFTIM I DATËS 19/12/2023

PUBLIKIM I LISTËS SË KANDIDATEVE TË KUALIFIKUAR PËR INTERVISTË

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin, Specialist në Sektorin Mbikëqyrjes së Personelit dhe Pajisjeve, në Drejtorinë e Sigurisë në Aviacion

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin Mbikëqyrjes së Personelit dhe Pajisjeve, në Drejtorinë e Sigurisë në Aviacion”, kandidati i kualifikuar për intervistë është Znj. Aurora Cani.

Intervista do të zhvillohet në datën 20.12.2023, ora 14:00 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.

 

 

NJOFTIM I DATËS 18/10/2023

PUBLIKIM I LISTËS SË FITUESVE

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Specialist në Sektorin e Financës dhe Buxhetit, në Drejtorinë e Administratës

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës, “Specialist në Sektorin e Financës dhe Buxhetit, në Drejtorinë e Administratës”, kandidati fitues është:

 • Znj. Nerela Ndraxhi

 

 

NJOFTIM I DATËS 16/10/2023

PUBLIKIM I LISTËS SË KANDIDATEVE TË KUALIFIKUAR PËR INTERVISTË

Njoftim mbi kandidatët e kualifikuar për intervistë për pozicionin, Specialist në Sektorin e Financës dhe Buxhetit, në Drejtorinë e Administratës

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Financës dhe Buxhetit, në Drejtorinë e Administratës”, kandidatët e kualifikuar për intervistë janë:

1. Z. Artur Memadhaj
2. Znj. Nerela Ndraxhi
3. Znj. Xhane Koxha

Intervista do të zhvillohet në datën 17.10.2023, ora 13:30 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.

 

 

NJOFTIM I DATËS 15/08/2023

PUBLIKIM I LISTËS SË KANDIDATEVE TË KUALIFIKUAR PËR INTERVISTË

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin, Specialist në Sektorin e Operimeve në Fluturim, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Operimeve në Fluturim, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit”, kandidati i kualifikuar për intervistë është Znj. Vjollca Latifi.

Intervista do të zhvillohet në datën 16.08.2023, ora 08:30 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.

 

NJOFTIM I DATËS 31/07/2023

PUBLIKIM I LISTËS SË FITUESVE

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Specialist në Sektorin e Operimeve në Fluturim, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit

Në mbështetje të ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës, “Specialist në Sektorin e Operimeve në Fluturim, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit”, kandidati fitues është:

 • Znj. Ledja Baçova

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Specialist në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Aerodromeve

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Aerodromeve”, kandidati fitues është:

 

 • Z. Ervin Janku

 

NJOFTIM I DATËS 14/07/2023

PUBLIKIM I LISTËS SË KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR INTERVISTË

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin, Specialist në Sektorin e Operimeve në Fluturim, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin, Specialist në Sektorin e Operimeve në Fluturim, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Operimeve në Fluturim, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit”, kandidati i kualifikuar për intervistë është Z. Izet Krasniqi.

Intervista do të zhvillohet në datën 19.07.2023, ora 09:30 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.

NJOFTIM I DATËS 11/07/2023

PUBLIKIM I LISTËS SË KANDIDATEVE TË KUALIFIKUAR PËR INTERVISTË

 

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin, Specialist në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Aerodromeve Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Aerodromeve”, kandidatët e kualifikuar për intervistë janë:

• Enkel Dika
• Erando Zalla
• Ervin Janku

Intervista do të zhvillohet në datën 14.07.2023, ora 10:00 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.

 

NJOFTIM I DATËS 13/06/2023

PUBLIKIM I LISTËS SË KANDIDATEVE TË KUALIFIKUAR PËR INTERVISTË

Njoftim mbi kandidatët e kualifikuar për intervistë për pozicionin, Specialist në Sektorin e Operimeve në Fluturim, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Operimeve në Fluturim, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit”, kandidatët e kualifikuar për intervistë janë:

 1. Denada Seferi.
 2. Helga Bojaxhi
 3. Kristi Pali
 4. Ledja Baçova
 5. Loreta Gjini
 6. Uendi Stafa

Intervista do të zhvillohet në datën 07.07.2023, ora 09:30 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” P.O Box 205 Tiranë,  Shqipëri.

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin, Specialist në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Aerodromeve

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Aerodromeve”, kandidati i kualifikuar për intervistë është:

 • Nuk ka kandidatë të kualifikuar për intervistë.

 

NJOFTIM I DATËS 10/03/2023

PUBLIKIM I LISTËS SË FITUESVE

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Inspektor i avionëve pa pilot UAS2, në Drejtorinë e Navigimit Ajror

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Inspektor i avionëve pa pilot UAS2”, kandidati fitues është:

 • Znj. Armela Kasa

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

 Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Inspektor i avionëve pa pilot UAS1, në Drejtorinë e Navigimit Ajror

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Inspektor i avionëve pa pilot UAS1”, kandidati fitues është:

 • Z. Besmir Nela

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

 Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Inspektor i sigurisë në operim GA , në Drejtorinë e Standarteve të Fluturimit

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Inspektor i sigurisë në operim GA”, kandidati fitues është:

 • Z. Gjolek Llane

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Inspektor i Navigimi Ajror PAN OPS, në Drejtorinë e Navigimit Ajror

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Inspektor i Navigimit Ajror PAN OPS”, kandidati fitues është:

 • Z. Ilirjan Ciko

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Inspektor i Navigimi Ajror ATM, në Drejtorinë e Navigimit Ajror

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Inspektor i Navigimit Ajror ATM”, kandidati fitues është:

 • Znj. Miranda Dedja

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Administratës

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse”, kandidati fitues është:

– Z. Julian Kelo

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

 Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Buxhetit, në Drejtorinë e Administratës

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Buxhetit”, kandidati fitues është:

 • Znj. Alma Avdia

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Administratës

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore”, kandidati fitues është:

 • Z. Erion Fusha

 

 

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptarë nis procesin e rekrutimeve duke pasur në fokus rekrutimin e profesionistëve të fushës dhe përthithjen e talenteve të reja në kuadër të rritjes së kapaciteteve, si pasojë e rritjes së qëndrueshme dhe të vazhdueshme të kësaj industrie.

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptarë kërkon të rekrutojë ekspertë të fushës të përfshirë në industrinë e aviacionit, në shërbimet e mbikqyrjes së sigurisë  operacionale, asaj të aerodromeve, shërbimet e navigimit dhe kontrollit të trafikut ajror.

Autoriteti i Aviacionit Civil ka hyrë në moshën e tij digitale, duke përqafuar inovacionet e fundit dhe ka në fokus rekrutimin e të rinjve të talentuar dhe të apasionuar në fushën e droneve.

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptarë zbaton një politikë të mundësive të barabarta duke promovuar meritokracinë dhe sistemin e karrierës, mes një procesi tërësisht transparent dhe të paanshëm.

AAC ofron një paketë ekonomike sipas praktikave të rekomanduara nga Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil dhe rrugëtim profesional duke siguruar kompetencën e stafit.

Të gjithë aplikantët që plotësojnë kriteret e përgjithshme, kërkesat arsimore dhe profesionale janë të ftuar të aplikojnë.

Vetëm online në rekrutime@acaa.gov.al