Specialist në Sektorin e Financës dhe Buxhetit

Specialist në Sektorin e Financës dhe Buxhetit Ju lutemi më poshte gjeni formen me të cilën duhet të aplikoni. Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, duhet të bëhet brenda datës 08.10.2023, ku të dorëzohen dokumentat e kërkuara(të skanuara)...