EASA – Agjencia e Sigurisë së Aviacionit të Bashkimit Evropian publikon përjashtimet që lejojnë operatorët ajror të vendeve të treta, mbajtës të Certifikatës (EASA TCO) të kryejnë transportin e ngarkesave (cargo) në ndarjet e dedikuara për pasagjerët.

EASA – Agjencia e Sigurisë së Aviacionit të Bashkimit Evropian publikon përjashtimet që lejojnë operatorët ajror të vendeve të treta, mbajtës të Certifikatës (EASA TCO) të kryejnë transportin e ngarkesave (cargo) në ndarjet e dedikuara për pasagjerët.

Në njoftimin e saj, EASA deklaron, se do të vazhdojë të mos kundërshtojë operacione të tilla me kusht që nga transportuesit ajror  të jenë vendosur masa të përshtatëshme për zbutjen dhe lehtësimin / përjashtimin dhe operimet të kufizohen në: Transportimin e produkteve...
Komiteti Teknik i Ekspertëve pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale vendos zgjatjen e pezullimit të transportit ajror me Britaninë e Madhe deri në datën 18 Janar 2021.

Komiteti Teknik i Ekspertëve pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale vendos zgjatjen e pezullimit të transportit ajror me Britaninë e Madhe deri në datën 18 Janar 2021.

Komiteti Teknik i Ekspertëve pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale vendos zgjatjen e pezullimit të transportit ajror me Britaninë e Madhe deri në datën 18 Janar 2021. Ky vendim bazohet në Urdhërin Nr.682, datë 21.12.2020 të Ministrisë së Shëndetësisë...