Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.

Në brendësi të Buletinit të 11-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe informacione të fushës së aviacionit nga vendi dhe bota.

Ndër temat dhe artikujt kryesorë të këtij numri gjejmë si më poshtë:

– DREJTORI I AGJENSISË EUROPIANE TË SIGURISË VIZITË 2 DITORE NË TIRANË
– ANALIZA STATISTIKORE PËR MUAJIN JANAR 2019
– BRUKSEL, TAKIM MBI “TARIFAT PËR PERSONAT ME AFTËSI NDRYSHE” (PRM)
– TË DREJTAT E PASAGJERIT, 1200 KOMPENSIME NË PROCES NGA KOMPANITË AJRORE
– EUROCONTROL, PARASHIKIMET PËR 7 VITET QË VIJNË, RRITJE E NUMRIT TË FLUTURIMEVE

Lexim të këndshëm, duke klikuar këtu…