Vendim Nr.8, datë 28.4.2021, i Drejtorit Ekzekutiv të AAC

1. Për publikimin në faqen zyrtare të AAC të dy direktivave për Sigurinë në Operim (Safety), AAC AD Nr.2021/01 dhe AAC SD Nr.2021/01 (https://www.aac.gov.al/category/njoftime/),

2. Për zbatimin e këtyre direktivave nga operatorët ajror që operojnë me avionët Boing 737-8 (MAX) dhe 737-9 (MAX) në hapësirën ajrore të Republikës së Shqipërisë,

3. Ky vendim hynë në fuqi menjëherë.