Specialist në Sektorin e Operimeve në Fluturim, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit (dy pozicione pune)

 

Ju lutemi më poshte gjeni formen me të cilën duhet të aplikoni.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, duhet të bëhet brenda datës 09.07.2023, ku të dorëzohen dokumentat e kërkuara(të skanuara) në adresën zyrtare rekrutime@acaa.gov.al.

 

Forma e Aplikimit

Europass CV template