Specialist në Sektorin e Mbikëqyrjes së Personelit dhe Pajisjeve
 
Në vijim të procedurës të plotësimit të vendeve vakante në strukturën e AAC, Ju bëj me dije se Autoriteti i Avacionit Civil fillon procesin e rekrutimit për pozicionin, Specialist në Sektorin e Mbikëqyrjes së Personelit dhe Pajisjeve, në Drejtorinë e Sigurisë në Aviacion.
 
Ju lutemi më poshte gjeni formen me të cilën duhet të aplikoni.
 
Forma e Aplikimit