29 prill 2021

Shtetet anëtare bien dakord për specifikimet teknike për pasaportën e vaksinave në mbarë BE-në

“Certifikata e gjelbër dixhitale” është në rrugën e duhur për t’u bërë e përdorueshme prej muajit qershor.

Planet për “Certifikatat e Gjelbërta Dixhitale” në të gjithë BE-në kanë lëvizur një hap përpara, me vendet anëtare që tashmë kanë rënë dakord mbi specifikimet kryesore teknike për planet.

Certifikatat kanë për qëllim të lehtësojnë lëvizjen e lirë gjatë pandemisë COVID-19 duke siguruar prova se një person ose është vaksinuar, ka marrë një rezultat negativ të testit ose është rikuperuar nga virusi.

Përfaqësuesit e shteteve anëtare në Rrjetin eHealth, një rrjet vullnetar që lidh autoritetet kombëtare, kanë rënë dakord mbi udhëzimet që përshkruajnë specifikimet kryesore teknike për zbatimin e sistemit.

Udhëzimet përfshijnë strukturën e të dhënave dhe mekanizmat e kodimit, përfshirë kodin QR, i cili do të sigurojë që të dy certifikatat dixhitale dhe letra të mund të verifikohen në të gjithë BE.

Hapi tjetër në anën teknike është ngritja e infrastrukturës kombëtare, sjellja e zgjidhjeve kombëtare për lëshimin, verifikimin dhe ruajtjen e Certifikatave të Gjelbërta Dixhitale, dhe vendosja e portës hyrëse për në BE.

Pas një faze pilotimi në maj, porta hyrëse për në BE duhet të jetë gati në qershor për lidhjen e lëvizjes së vendeve anëtare.