NJOFTIM I DATËS 26/05/2023

 PUBLIKIM I DY VENDEVE VAKANTE  TË PUNËS NË STRUKTURËN  E AAC.

THIRRJE PËR APLIKIM

Autoriteti i Avacionit Civil njofton thirrjen për aplikim, për plotësimin e dy vendeve vakante për dy pozicionet, përkatësisht:

  1. Specialist në Sektorin e Operimeve në Fluturim, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit;
  2. Specialist në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Aerodromeve.

Bashkëlidhur do gjeni kërkesat për dy vendet e lira të punës për secilin pozicion, formën e aplikimit si dhe afatet.

Specialist në Sektorin e Operimeve në Fluturim, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimi

Specialist në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Aerodromeve.