Në zbatim të Urdhërit të Ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë Nr.366, datë 21.12.2020  PËR NDALIMIN E TË GJITHA LËVIZJEVE ME MJETET E TRANSPORTIT AJROR PËR/ NGA MBRETËRIA E BASHKUAR.
Njoftohet ndalimi i të gjitha lëvizjeve me mjetet e transportit ajror për/ nga Mbretëria e Bashkuar. Kjo masë vjen si reflektim i zhvillimeve më të fundit pas daljes së një versioni të ri të COVID-19 në Mbretërinë e Bashkuar dhe do jetë në fuqi për Shqipërinë nga ora 14:00 e datës 22/12/2020 deri ne date 06/01/2021.
Autoriteti i Aviacionit Civil i rekomandon pasagjerët të ndjekin njoftimet zyrtare dhe për çdo sqarim të kontaktojnë shoqëritë ajrore të këtij destinacioni.​