Mbi lëvizjen e lirë të shtetasve shqiptarë në vendet e Bashkimit Evropian.

Këshilli i BE ka rekomanduar Shqipërinë në listën e vendeve të cilat mund të rifillojnë lëvizjen e lirë drejte vendeve të BE. Por disa prej vendeve të BE mund të kenë protokolle specifike edhe pas këtij rekomandimi të fundit, ndaj duhet të lexoni informacionet e përditësuara rast pas rasti dhe sipas çdo shteti.

Linku:

https://punetejashtme.gov.al/al/zyra-e-shtypit/lajme/rekomandimi-i-be-mepj-prezanton-platformen-e-re-me-rregullat-specifike-per-udhetimet-jashte-vendit&page=1

Tiranë më: 06 Korrik 2021

Rekomandimi i BE/ MEPJ prezanton platformën e re me rregullat specifike për udhëtimet jashtë vendit

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme prezanton platformën e re e cila do të shërbejë për të informuar të gjithë qytetarët shqiptarë që duan të lëvizin jashtë vendit, lidhur me rregullat që janë në fuqi në secilin vend anëtar të BE, për hyrjen në territorin e tyre.

Përpara çdo udhëtimi, qytetarët shqiptarë duhet të sigurohen që të kenë informacionin e duhur për destinacionin e tyre, duke klikuar në adresën e mëposhtme:

https://punetejashtme.gov.al/al/informacion-mbi-levizjen-e-shtetasve-shqiptare-ne-shtetet-e-huaja

Informacioni i paraqitur në linkun e mësipërm lidhur me udhëtimet drejt vendeve të BE, do të përditësohet çdo ditë në bazë të vendimeve/ndryshimeve që këto vende mund të ndërmarrin.

Pas rekomandimit zyrtar nga Këshilli i Bashkimit Evropian, të gjitha misionet shqiptare në vendet e BE janë udhëzuar të marrin dhe publikojnë informacionin e saktë mbi rregullat që janë në fuqi në secilin vend anëtar, për hyrjen në territorin e tyre të shtetasve të huaj.