Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.

Në brendësi të Buletinit të 7-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe informacione të fushës së aviacionit nga vendi dhe bota.

Ndër temat dhe artikujt kryesorë të këtij numri gjejmë si më poshtë: 

– AUSTRI: DREJTORI EKZEKUTIV MERR PJESË NË SAMITIN EUROPIAN TË AVIACIONIT
– KRISLEN KERI INTERVISTË PËR REVISTËN E “ECAC”
– 442 KOMPENSIME – REKORD I NUMRIT TË KOMPENSIMEVE
– ANALIZË nga Kejda Koshaj; ZHVILLIMI I SEGMENTIT “CHARTER” NË SHQIPËRI
– AKTIVITETE, AAC MERR PJESË NË FORUMIN E SIGURISË NË ECAC

Lexim të këndshëm, duke klikuar këtu…