Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.

Në brendësi të Buletinit të 6-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe informacione të fushës së aviacionit nga vendi dhe bota.

Lexim të këndshëm, duke klikuar këtu…