Si çdo fillim muaji, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.

Në brendësi të Buletinit të 14-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe informacione të fushës së aviacionit nga vendi dhe bota.

Ndër temat dhe artikujt kryesorë të këtij numri gjejmë si më poshtë:

– RRITJE E NUMRIT TË PASAGJERËVE ME 13% GJATË MUAJIT MAJ
– MUAJI QERSHOR, RRITJE E NUMRIT TË VONESAVE DHE ANULIMEVE TË FLUTURIMEVE
– KËLN, GJERMANI: ZHVILLOHET TAKIMI I BORDIT MENAXHUES TË EASA
– BRUKSEL: MBLIDHET KËSHILLI PROVIZOR I EUROCONTROL

Lexim të këndshëm, duke klikuar këtu…