Si çdo fillim muaji, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.

Në brendësi të Buletinit të 21-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe informacione të fushës së aviacionit nga vendi dhe bota.

Ndër temat dhe artikujt kryesorë të këtij numri gjejmë si më poshtë:

  • AVIACION NË KOHËN E PANDEMISË
  • “AIR ALBANIA” NË SHËRBIM TË NEVOJAVE TË QYTETARËVE SHQIPTARË
  • ANALIZË – EUROCONTROL MBËRRITJA NË KOHË: PËRPARËSIA E PASAGJERIT
  • COVID 19: KOMISIONI JEP UDHËZIME PËR TË DREJTAT E PASAGJERËVE NË BE
  • ANALIZA STATISTIKORE PËR PERIUDHËN SHKURT-MARS 2020

Lexim të këndshëm!

Buletini-XXI-Prill-2020