Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.

Në brendësi të Buletinit të 10-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe informacione të fushës së aviacionit nga vendi dhe bota.

Ndër temat dhe artikujt kryesorë të këtij numri gjejmë si më poshtë:

– EASA AUDIT NË AUTORITETIN E AVIACIONIT CIVIL
– ANALIZA STATISTIKORE PËR VITIN 2018
– ICAO TRAJNIM NË AAC PËR ÇERTIFIKIMIN E AERODROMEVE
– TË DREJTAT E PASAGJERIT, 1200 KOMPENSIME NË PROCES NGA KOMPANITË AJRORE
– EUROCONTROL, VITI 2018 REKORD ME FLUTURIME DHE VONESA

Lexim të këndshëm, duke klikuar këtu…