Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar prezanton faqen e re të internetit, e cila ka rubrika të reja dhe bazohet në modelet më të mira ndërkombëtare. Faqja e re ka drejtoritë e AA dhe rolin e tyre specifik. Një pjesë e rëndësishme është menuja për Të Drejtat e Pasagjerit, ku çdo person mund të njihet me të drejtat që ka, nëse zgjedh të udhëtojë me transportin ajror. Ndërsa më tej vijon me aktivitetet zyrtare të AAC-së brenda dhe jashtë vendit. Në fund do të gjeni nismat e ndryshme të Autoritetit, si dhe buletinin mujor me informacione të detajuara për aktivitetin e Autoritetit dhe industrisë së aviacionit në vendin tonë. Duke qenë se faqja është ende duke u pasuruar me informacion, ju kërkojmë ndjesë për ndonjë paqartësi ose mungesë informacioni. Megjithatë ju sigurojmë se do të jetë gati në kohë më të shpejt të mundshme. ​