Njoftime Dhe Konsultimet Publike

Njoftime Dhe Konsultimet Publike

Autoriteti i Aviacionit Civil, bazuar në ligjin Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, publikon rregulloren e mëposhtme: RREGULLORE ZBATUESE që përcakton rregullat e hollësishme mbi pagesat e gjobave dhe dënimeve periodike sipas Rregullores Bazë Në...
Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik 2019

Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik 2019

Si çdo fillim muaji, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.Në brendësi të Buletinit të 15-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...
Takim me drejtorin e AAC, së Maqedonisë së Veriut

Takim me drejtorin e AAC, së Maqedonisë së Veriut

TAKIM ME DREJTORIN E AAC, SË MAQEDONISË SË VERIUT Drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil shqiptar z.Krislen Keri, ka zhvilluar një vizitë në Maqedoninë e Veriut me ftesë të homologut z. Tomislav Tunev. Gjatë takimit, që u zhvillua në ambientet e Aeroportit të...
Publikohet buletini i AAC për muajin Qershor 2019

Publikohet buletini i AAC për muajin Qershor 2019

Si çdo fillim muaji, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.Në brendësi të Buletinit të 14-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...
Publikohet buletini i AAC për muajin Maj 2019

Publikohet buletini i AAC për muajin Maj 2019

Si çdo fillim muaji, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.Në brendësi të Buletinit të 13-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...