NJOFTIM I DATËS 10/03/2023

PUBLIKIM I LISTËS SË FITUESVE

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Inspektor i avionëve pa pilot UAS2, në Drejtorinë e Navigimit Ajror

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Inspektor i avionëve pa pilot UAS2”, kandidati fitues është:

  • Znj. Armela Kasa

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

 Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Inspektor i avionëve pa pilot UAS1, në Drejtorinë e Navigimit Ajror

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Inspektor i avionëve pa pilot UAS1”, kandidati fitues është:

  • Z. Besmir Nela

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

 Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Inspektor i sigurisë në operim GA , në Drejtorinë e Standarteve të Fluturimit

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Inspektor i sigurisë në operim GA”, kandidati fitues është:

  • Z. Gjolek Llane

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Inspektor i Navigimi Ajror PAN OPS, në Drejtorinë e Navigimit Ajror

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Inspektor i Navigimit Ajror PAN OPS”, kandidati fitues është:

  • Z. Ilirjan Ciko

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Inspektor i Navigimi Ajror ATM, në Drejtorinë e Navigimit Ajror

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Inspektor i Navigimit Ajror ATM”, kandidati fitues është:

  • Znj. Miranda Dedja

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Administratës

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse”, kandidati fitues është:

– Z. Julian Kelo

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

 Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Buxhetit, në Drejtorinë e Administratës

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Buxhetit”, kandidati fitues është:

  • Znj. Alma Avdia

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Administratës

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të rekrutimit për pozicionin e punës “Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore”, kandidati fitues është:

  • Z. Erion Fusha

 

 

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptarë nis procesin e rekrutimeve duke pasur në fokus rekrutimin e profesionistëve të fushës dhe përthithjen e talenteve të reja në kuadër të rritjes së kapaciteteve, si pasojë e rritjes së qëndrueshme dhe të vazhdueshme të kësaj industrie.

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptarë kërkon të rekrutojë ekspertë të fushës të përfshirë në industrinë e aviacionit, në shërbimet e mbikqyrjes së sigurisë  operacionale, asaj të aerodromeve, shërbimet e navigimit dhe kontrollit të trafikut ajror.

Autoriteti i Aviacionit Civil ka hyrë në moshën e tij digitale, duke përqafuar inovacionet e fundit dhe ka në fokus rekrutimin e të rinjve të talentuar dhe të apasionuar në fushën e droneve.

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptarë zbaton një politikë të mundësive të barabarta duke promovuar meritokracinë dhe sistemin e karrierës, mes një procesi tërësisht transparent dhe të paanshëm.

AAC ofron një paketë ekonomike sipas praktikave të rekomanduara nga Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil dhe rrugëtim profesional duke siguruar kompetencën e stafit.

Të gjithë aplikantët që plotësojnë kriteret e përgjithshme, kërkesat arsimore dhe profesionale janë të ftuar të aplikojnë.

Vetëm online në rekrutime@acaa.gov.al