Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit

Miratohet Ligji nr.32/2021, datë 16.03.2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”, i cili siç përshkruhet në Relacionin që shoqëroi projektaktin në Kuvendin e Shqipërisë sjellë dy risi që nuk ekzistonin më parë. Për më shumë lexoni këtu më poshtë dhe...