Njoftim për Shprehje Interesi për Qendër Aeromjekësore (AeMC)

Njoftim për Shprehje Interesi për Qendër Aeromjekësore (AeMC)

Mundësi për t’u bërë pjesë e industrisë së Aviacionit Civil Autoriteti i Aviacionit Civil, i bën thirrje gjithë klinikave spitalore që janë pjesë e sistemit shëndetësor shqiptar, që brenda datës 31 Korrik 2019 të aplikojnë për tu çertifikuar si Qendër Aeromjekësore...
Publikohet buletini i AAC për muajin Prill

Publikohet buletini i AAC për muajin Prill

Si çdo fillim muaji, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendësi të Buletinit të 12-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...