Publikohet buletini i AAC për muajin Tetor

Publikohet buletini i AAC për muajin Tetor

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendësi të Buletinit të 7-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...