Lancimi i Projektit Ndërkufitar ON CLOUD NINE

Lancimi i Projektit Ndërkufitar ON CLOUD NINE

LANCIMI I PROJEKTIT NDËRKUFITAR ON CLOUD NINE Lidhje të reja ajrore mes Rajonit të Pulias – Shqipërisë dhe Malit të Zi me synim zhvillimin e qëndrueshëm rajonal Në 26 Shtator 2018 në zyrat qëndrore të Aeroportit të Pulias S.p.A, në rrugën Enzo Ferrari,...
Shprehje Interesi – INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO

Shprehje Interesi – INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar në kuadër të Projektit  “Connecting Close and Unexplored Destinations with New Inter-Adriatic transport Services”/ me akronimin: ON CLOUD NINE”, financuar nga Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro publikon këtë shprehje ...
Publikohet buletini i AAC për muajin Gusht

Publikohet buletini i AAC për muajin Gusht

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendësi të Buletinit të 5-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...