Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik

Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendi të Buletinit të 4-të, do të gjeni të dhëna për numrin e kompensimeve, shifrat e pasagjerëve, statistika dhe aktivitete të Drejtorive të AAC-së. Lexim të këndshëm, duke klikuar...
Shprehje Interesi – Ekspert i Jashtëm për Vlefshmërine Ajrore

Shprehje Interesi – Ekspert i Jashtëm për Vlefshmërine Ajrore

Ekspert i Jashtëm për Vlefshmërinë Ajrore Autoriteti i Aviacionit Civil është autorizuar të kontraktojë një këshilltar të përshtatshëm teknik të kualifikuar për të kryer detyrat e konsulentit të vlefshmërisë ajrore. lidhur me regjistrimin, certifikimin dhe mbikëqyrjen...