Publikohet buletini i AAC për muajin Nëntor

Publikohet buletini i AAC për muajin Nëntor

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendësi të Buletinit të 8-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...
Publikohet buletini i AAC për muajin Tetor

Publikohet buletini i AAC për muajin Tetor

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendësi të Buletinit të 7-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...
Publikohet buletini i AAC për muajin Shtator

Publikohet buletini i AAC për muajin Shtator

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendësi të Buletinit të 6-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...
Publikohet buletini i AAC për muajin Gusht

Publikohet buletini i AAC për muajin Gusht

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendësi të Buletinit të 5-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...
Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik

Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendi të Buletinit të 4-të, do të gjeni të dhëna për numrin e kompensimeve, shifrat e pasagjerëve, statistika dhe aktivitete të Drejtorive të AAC-së. Lexim të këndshëm, duke klikuar...