Publikohet buletini i AAC për muajin Gusht

Publikohet buletini i AAC për muajin Gusht

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendësi të Buletinit të 5-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...
Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik

Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendi të Buletinit të 4-të, do të gjeni të dhëna për numrin e kompensimeve, shifrat e pasagjerëve, statistika dhe aktivitete të Drejtorive të AAC-së. Lexim të këndshëm, duke klikuar...
Shprehje Interesi – Ekspert i Jashtëm për Vlefshmërine Ajrore

Shprehje Interesi – Ekspert i Jashtëm për Vlefshmërine Ajrore

Ekspert i Jashtëm për Vlefshmërinë Ajrore Autoriteti i Aviacionit Civil është autorizuar të kontraktojë një këshilltar të përshtatshëm teknik të kualifikuar për të kryer detyrat e konsulentit të vlefshmërisë ajrore. lidhur me regjistrimin, certifikimin dhe mbikëqyrjen...
Mbledhja e Konferencës Evropiane të Aviacionit Civil (ECAC)

Mbledhja e Konferencës Evropiane të Aviacionit Civil (ECAC)

Drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil Krislen Keri, ka marrë pjesë në takimin e 36-të të ECAC, që zhvillohet 1 herë në 3 vjet. Në mbledhjen ku morën pjesë drejtorët e Autoriteteve të Aviacionit Civil pjesë e ECAC, Presidentja e ICAOs Fang Liu, Drejtori Ekzekutiv...
Njoftime Dhe Konsultimet Publike

Njoftime Dhe Konsultimet Publike

Autoriteti i Aviacionit Civil, bazuar në ligjin Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, publikon rregulloren e mëposhtme:  Rregullorja e Avionëve të Aneksit II AAC i bën thirrje grupeve të interesit, që të japin çdo sugjerim të mundshëm në lidhje me këto...