MBETEN TË PEZULLUARA FLUTURIMET ME BRITANINË E MADHE

MBETEN TË PEZULLUARA FLUTURIMET ME BRITANINË E MADHE

Tiranë, 2 Shkurt 2021   Referuar takimit të datës 1 shkurt 2021, Komiteti i Ekspertëve COVID-19 vendosi që të vazhdohet me ndërprerjen e fluturimeve me Britaninë e Madhe deri në një vlerësim tjetër, deri në një moment të dytë, ku do ta rivlerësojmë përsëri në varësi...