36th Plenary (Triennial) Session (ECAC/36)

36th Plenary (Triennial) Session (ECAC/36)

The Director of Civil Aviation Authority Krislen Keri, attended the 36th ECAC meeting, in Strasbourg France. At the meeting attended by the Directors of Civil Aviation Authorities part of ECAC, ICAO President Fang Liu, EASA Executive Director Patrick Ky and IATA...
Mbledhja e Konferencës Evropiane të Aviacionit Civil (ECAC)

Mbledhja e Konferencës Evropiane të Aviacionit Civil (ECAC)

Drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil Krislen Keri, ka marrë pjesë në takimin e 36-të të ECAC, që zhvillohet 1 herë në 3 vjet. Në mbledhjen ku morën pjesë drejtorët e Autoriteteve të Aviacionit Civil pjesë e ECAC, Presidentja e ICAOs Fang Liu, Drejtori Ekzekutiv...