Operimet Jo-Tregtare me Aeroplanë Kompleksi me Fuqi Motorike (NCO)

 

(“Fletore Zyrtare” Nr. 149-2017, Urdhri i Ministrit Nr. 3746, datë 10.07.2017)

Operatorët e avionëve që kryejnë operim në jo-tregtare me avionë të ndryshëm nga avionët kompleks me fuqi motorike, nuk janë të detyruar të marrin Çertifikatën e Operatorit Ajror të çdo lloji. Sidoqoftë, ata janë subjekt i mbikëqyrjes nga Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar për të përcaktuar vazhdueshmërinë e përputhshmërisë me rregulloret në fushën e operimeve të fluturimit.