Organizatat e Autorizuara

 

Dergues te Autorizuar te Mallrave te Rrezikshme

Agjentet e Perpunimit te Mallrave te Rrezikshme

Agjentet e Perpunimit te Mallrave te Rrezikshme

Ofruesit e Trajnimit te Mallrave te Rrezikshme

Ofruesit e Trajnimit te Mallrave te Rrezikshme

Lista e percjellesve te ngarkeses

– Mbajtesit e Certifikatave te DG

Lista e percjellesve te ngarkeses – Mbajtesit e Certifikatave te DG

Organizatat e autorizuara për ofrimin e kursit të trajnimit fillestar të ekuipazhit të kabinës dhe lëshimin e vërtetimeve të ekuipazhit të kabinës.

Organizatat e autorizuara për ofrimin e kursit fillestar të trajnimit të anëtarëve të ekuipazhit të kabinës dhe lëshimin e vërtetimeve të ekuipazhit të kabinës

Lista e percjellesve te ngarkeses –

Lista e Operatoreve Shqiptare te Transportit Tregtar Ajror (CAT)

Lista e Operatoreve Shqiptare te Transportit Tregtar Ajror

Instruktore te Autorizuar te Mallrave te Rrezikshme

Aoc Holders in Albania