Shfaqjet Ajrore

 

Cdo eveniment i reklamuar me qëllim të shfaqjes së fluturimit dhe/ose aktivitet parashutizmi për publikun është i detyruar për tu aprovuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar.

Aplikimi për aprovimin e shfaqjes fluturues dhe dokumentacioni përkatës duhet të dorëzohen në AAC në departamentin e operimeve ajrore me formularin e aplikimit të paktën 8 javë përpara fillimit të shfaqjes.

Aktivitetet fluturuese të organizuara për nevojat tuaja (p.sh. shoqatat dhe aktivitetet e klubit) nuk konsiderohen si Shfaqje Ajrore.

Hedhjet me parashutë jashtë fushes së caktuar në nje shfaqje e papërcaktuar si Shfaqje Ajrore janë miratuar në përputhje me Urdhrin e Ministrit të Transporteve Nr. 3746/2017.

Rregulloret Kombëtare:
– Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë, Kodi Ajror 10040-2008
– 
U.M .3746 datë 10.07.2017 amd 151

Rregulloret e BE:
965-2012 Eng