Organizatat

 

Lista e agjentëve të perpunimit te mallrave në tokë
– Lista e Mbajtësave të certifikatave DG tëmallrave në tokë.

Mbajtësat e Certifikatave të DG

Lista e Operatorëve Ajrore me Miratimin e Posaçëm për Transportimin e Mallrave të Rrezikshme.
Lista e Operatorëve Ajror me Miratimin e Posaçëm për Transportimin e Mallrave të Rrezikshme eshte Alitalia Operatori postar i percaktuar
-Operatori postar i përcaktuar (PDF | 411.35 KB)

Lista e Organizatave të Trajnimit -Mbajësit e Certifikatave të DG-ve
-Lista e Organizatave të Trajnimit  – Mbajësit e Certifikatave (PDF | 143.21 KB)

Lista e transportit përcjelles të mallrave -DG Bartësit të certifikatave
-Lista e forwarderëve të mallrave -DG Bartësit të certifikatave (PDF | 179.21 KB)

Lista e transportuesve -DG
-DG Lista e bartësve të certifikuarve DG

Lista e transportuesve-DG
-Bartësit të certifikatave DG(PDF | 91.71 KB)