Operime jo-tregtare me avionë kompleks, me motor (NCC)/ Operime të specializuara (SPO)