Organizatat e Aprovuara të Trajnimit  dhe Organizatat e Trajnimit të Ekuipazhit të Kabinës

Për qëllim të implementimit të trajnimit Part-FCL, organizatat duhet të mbajnë çertifikatën e organizatave të miratuara të trajnimit (ATO) në përputhje me dispozitat e Urdhërit të Ministrit Nr. 250/2014, transpozim I Commission Regulation (EC) 1178/2011 Aircrew regulation) të ndryshuar.

Guidance Material for Approval of Cabin Crew Training Organisations CCT…