Kontrolloret e Trafikut Ajror

Mbikqyrja dhe licencimi i Kontrolloreve Te Trafikut Ajror bazohet  në Urdhri i Ministrit Nr. 91, datë 21.02.2019, bazuar në Reg. Europiane nr 340/2015.

“Bazuar në këtë urdhër cdo aplikim të kryhet sipas procedurës O2-3-PRC.01 ” ​