ADRESA PËR APLIKIMET

 

Aplikimi për të gjitha llojet e fluturimeve duhet të bëhet:

AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL

Rruga: Sulejman Delvina, P.O. Box 205  Tirana, Albania

Tel: +355 4 2226232

Fax: +355 4 2226232

Email: info-trafficrights@acaa.gov.al

URL: www.aac.gov.al