Licensa kombëtare të Pilotëve

Licensa e Pilotit Paraglajd

Licensa e Pilotit të Deltaplanit

Licensa e Pilotit të avionit ultra të lehtë