APLIKIME DHE FORMA

AIRCREW / EKUIPAZH AJROR

1- DAMO-PART-FCL-001_Application  Form for issue of a Part-FCL PPL(H)

2- DAMO-PART-FCL-002 Application Form for issue of a Part-FCL CPL (H)

3- DAMO-Part-FCL-003 Application Form for issue of a Type Rating

4- DAMO-PART- FCL-004 Application Form for issue ATO Certificate

5- DAMO-Part-FCL-005  Application Form Validation of a Foreign License

6- DAMO-PART-FCL-006 Application Form for Issue of a CC Attestation

7- DAMO-Part-FCL-007  Application form for License Issue

DELTAPLAN

PARAGLAJD

1- Skill test checklist – Për testin praktik për Paraglajd

2- Skill test checklist – Pilot të Paraglajdit për Tandem dhe Instruktor

3- Aplikim pёr Lëshim Vazhdimin Përtëritjen e Autorizimit të Ekzaminuesit

4- Aplikim për konvertimin e Licencës së Huaj 


PRANIMI I LIÇENCAVE TË HUAJA / ACCEPTANCE OF FOREIGN LICENCES

LICENCA PART- FCL PPL/CPL

1- Application form for License Issue

2- Application  Form for issue of a Part-FCL PPL(H)

3- Application Form for issue of a Part-FCL CPL (H)

QENDRA TRAJNIMI TЁ APROVUARA (ATO)

QENDËR TRAJNIMI PËR EKUIPAZH KABINE

KATEGORIZIMIT I TIPIT HELIKOPTERË ME NJË PILOT OSE ME MЁ SHUMЁ PILOT

MJEKËSORE

1- Application Form for issue a Medical cert.

2- Medical Examination Report Form / Raport Ekzaminimi

3- Application LAPL / Certifikatë Med Aplikimi LAPL

4- Ophthalmology examination Report Form / Raporti Oftalmologjik

5- Otorhinolaryngology Report Form / Formë  Raporti ORL

6- SOLI Form of Transfer for Medical Records / Formë SOLI


FORMË APLIKIMI PËR MJEK AEROMJEKSOR (AME)

1- DAMO-Part-MED-003 AME Application Form


QENDRAT AEROMJEKSORE (AEMC)

1- Application for AeMC / Formë aplikimi AeMC

LEGJISLACIONI

TARIFA

Tarifat në Autoritetin Aviacionit Civil rregullohen nga Udhëzimi i Ministrit Nr. 2225, Datë 13.05.2013.