LEJET E FLUTURIMIT

Avionët që fluturojnë për/nga territori i Republikës së Shqipërisë duhet të bëjnë uljen e parë ose largimin përfundimtar nga një aeroport ndërkombëtar. (AIP Albania, AD 1.3). Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar ushtron të drejtën për të pajisur më leje fluturimi transportuesit ajror sipas procedurave e lëshimit të lejes së fluturimit të mirëpërcaktuara. Transportuesit ajrorë të huaj, për të ushtruar të drejtat e trafikut ajror në rrugët brenda Republikës së Shqipërisë, pajisen me leje nga AAC, sipas kushteve të përcaktuara në marrëveshjen dypalëshe ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shtetit në fjalë.

Ju lutemi vini re se për të operuar në / nga TIA duhet të merrni një leje zbarkimi nga Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC). Me mirësi ndiqni lidhjen më poshtë, zgjidhni Lejen e Uljes dhe Kërkesën e Kuotimit.

Sistemi do të kërkojë të dhëna dhe dokumentacion që mund të ngarkoni.

 

https://trafficrights.acaa.gov.al/Login/Login

 

Nëse do keni nevojë për ndonjë informacion, ju lutemi gjeni detajet e kontaktit të AAC-së:

 

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar

Email: info-trafficrights@acaa.gov.al

Tel: +355 42251220 Ext 135

Info: TrafficRights@acaa.gov.al