Zonat e Rregjistruara për Ulje dhe Ngritje

 

Zona të caktuara të cilat përdoren për ulje dhe ngritje të delta-planeve dhe parashutave, duhet të plotësojnë kërkesës e nenit 6, të Urdhrit të Ministrit nr. 49, datë 30.04.2012, “Mbi kushtet dhe metodat e përdorimit të delta-planeve dhe parashutave”.

Urdhri i  Ministrit Nr. 49, datë 30.04.2012