Tarifa

 

Tarifat në Autoritetin Aviacionit Civil rregullohen nga Udhëzim Ministri Nr. 2225, Datë 13.05.2013.