LIÇENCIMI I PERSONELIT

 

Bazuar në Ligji Nr. 96/2021 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, datë 22.12.2008, “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Autoriteti i Aviacionit Civil është përgjegjës për liçensimin e personelit të aviacionit.

Çdokush që dëshiron të bëhet pilot Aeroplani, Helikopteri, Planeri, Balone, Avioni ultra -të-lehtë ose Paraglajdi, Deltaplani, duhet të kalojë një cikël trajnimesh dhe ekzaminime të parashikuar qartë nga rregulloret në fuqi .

AAC-ja është përgjegjëse për lëshimin, vleftësimin, pezullimin dhe revokimin e këtyre liçencave.