RASTET E PËRFITIMIT TË ASISTENCËS SË VEÇANTË

E drejta juaj për të përfituar asistencë të veçantë, ju sigurohet kur:

  • Udhëtoni me çdo kompani ajrore nga aeroportet e Shqipërisë drejt një shteti tjetër
  • Udhëtoni me një kompani ajrore të regjistruar në Shqipëri, e cila niset nga një vend i Evropës dhe vjen në aeroportet e Shqipërisë.
  • Udhëtoni nga një vend jashtë Evropës drejt një vendi të Evropës me kompani ajrore të regjistruar në Shqipëri.