MBROJTJA E SENDEVE TUAJA

Kompanitë ajrore janë përgjegjëse për çdo dëmtim të pajisjeve tuaja (karrige me rrota të dëmtuara ose të humbura, pajisje të tjera të paaftësisë fizike dhe mjetet ndihmëse) gjatë fluturimit. Nëse pajisja juaj është dëmtuar nga aeroporti, atëherë ai është përgjegjës për të ofruar një alternativë të përkohshme, ndërsa pajisja juaj është duke u riparuar apo zëvendësuar.